Giriş

DUYURULAR

Sağlık Market Tedarik İşbirliği Protokolü 19.01.2018
Sağlık Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan imzalı protokol metni ve üst yazısı İlgili Belgeler »
Tedarik Paylaşım Platformu Genelgesi 04.06.2018
2018/18 sayılı Tedarik Paylaşım Platformu Genelgesi yayınlanmıştır. Detay »
TPP Mücbir Devir Paylaşım Yazısı 10.10.2018
Özellikle mücbir sebeplerle alım yapamayan sağlık tesislerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için TPP’de ‘Mücbir Devir Paylaşım Kataloğu’ açılmıştır. Detay »
İhtiyaç Talep Bildirimleri Hakkında 11.12.2018
Sağlık Market Uygulaması Faz 1’de yer alan 107 kalem tıbbi sarf malzeme talep toplama ve tedarik işlemleri hakkında bilgilendirme. Detay »
Kardiyoloji Sarf Malzemeleri İhtiyaç Talep Bildirimleri 14.12.2018
Kardiyoloji branşına ait ürünlerin tedarik edilmesi için sağlık tesislerinin 2019 yılı ihtiyaçlarını girecekleri ‘Kalp Pili Alımı’ bölümü Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) “İhtiyaç Talep İşlemleri” modülünde açılmıştır. Detay »
Nükleer Tıp Ürünleri İhtiyaç Talep Bildirimi 14.12.2018
Nükleer Tıp ürünleri içerisinde yer alan I-131 ve Tc-99 Jeneratörü tedarik edilmesi için Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) “İhtiyaç Talep İşlemleri” modülü üzerinden; sağlık tesislerinin ilgili ürünlere ait 2019 yılı ihtiyaç girişi başlamıştır. Detay »
Transkateter Aortik Kapak Balon ve Self Expandable (TAVİ) Malzemesi İhtiyaç Talep Bildirimi 16.01.2019
Detay »
Koklear İmplant İhtiyaç Talep Bildirimi 08.02.2018
Koklear İmplant tedarik edilmesi için Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) “İhtiyaç Talep İşlemleri” modülü üzerinden; sağlık tesislerinin ilgili ürünlere ait 2019 yılı ihtiyaç girişi başlamıştır. Üstyazı » Ek »
6 Kalem Muayene Eldiveni DMO Alımı 12.04.2019
İlgili Belgeler »
33 Kalem Tıbbi Sarf DMO Alımı 12.04.2019
İlgili Belgeler »
Nükleer Tıp Ürünleri DMO Alımı 12.04.2019
İlgili Belgeler »
6 Kalem Muayene Eldiveni DMO 2. Alım 29.04.2019
İlgili Belgeler »
Sağlık Market Tavan Fiyat Uygulaması Güncelleme Saha Yazısı 19.06.2019
Detay »
Sağlık Market Kataloğu Giriş İşlemleri Hakkında 04.07.2019
Üstyazı » Kullanıcı Kılavuzu »
Plazma Ürünleri Hazırlık İşlemleri Hakkında 05.08.2019
Üstyazı »
Antineoplastik İlaç Merkezi Alım Sipariş İşlemleri Hakkında 27.08.2019
Üstyazı » Ek-1 » Ek-2 »
Plazma Ürünlerinin Temin ve Kullanımına İlişkin Protokol 14.10.2019
Detay »
Tıbbi Sarf Malzeme Siparişi Bilgilendirme 24.10.2019
Detay »
Nükleer Tıp Ürünleri 2. DMO Alımı 01.01.2020
İlgili Belgeler »
Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartname Görüşleri Hakkında 03.03.2020
İlgili Belgeler »
Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartname Tedarikçi Görüşleri Hakkında 10.03.2020
İlgili Belgeler »
Sağlık Market Tedarik İşbirliği Protokolü Revizyon 20.07.2020
Sağlık Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan imzalı protokol revizyon metni ve üst yazısı İlgili Belgeler »

KILAVUZLAR

Sağlık Market Yetki Tanımlama Kılavuzu
Detay »
TPP Talep Bildirim Kullanıcı Kılavuzu
Detay »
TPP Talep Değerlendirme Kullanıcı Kılavuzu
Detay »
TPP Sipariş, Muayene ve Teslim İşlemleri Kılavuzu
Detay »
TPP Teslim İşlemleri Kılavuzu
Detay »
Sağlık Market - Tedarik Paylaşım Platformu Firma Teslim İşlemleri Kullanım Kılavuzu
Detay »
Sağlık Market - Tedarik Paylaşım Platformu Tedarikçi Firma Teknik Şartname İşlemleri Modülü Kullanım Kılavuzu
Detay »